12 maj 2009


Sedan tidigt 1970-tal har Manfred Mendosa systematiskt gjort försök att uttolka världen genom fläckar. Materialet har Mendosa lagrat i ett arkiv innehållande bilder, journal-anteckningar, rapporter, intervjuer samt pamfletten "Fläckmannens Funderingar", utgiven 1977.

Valda delar ur arkivet publiceras nu löpande på flackmannen.se.

Redaktör för projektet är:
Amelie Rydqvist, red@flackmannen.se


stäng